Jobbintervjuet – snakker du deg ut av jobben?

Når jeg trener og hjelper kandidater til intervjusituasjonen opplever jeg ofte at mange snakker seg ut av rollen. Hvordan kan det skje og hva bør du gjøre for å snakke deg inn i rollen.

Mange har en lei uvane i å enten svare for knapt eller de blir for generelle og kanskje også for omstendelige. Ingenting av dette er særlig positivt for ditt kandidatur. Kanskje er du nervøs. Kanskje er intervjuer(ene) lite strukturert – og du mister fokuset og målsettingen med svarene dine.

Selge deg inn

For målsettingen er klar; DU skal selge inn deg selv, på tre hovedområder.

  1. Motivasjon; hvorfor er du interessert i denne jobben, denne bedriften og denne bransjen/fagfelt.
  2. Kompetanser og ferdigheter; hva har du av erfaringsbakgrunn som er relevante for de oppgavene som skal gjøres i stillingen.
  3. Personlige egenskaper; hvilke styrker har du som trengs for å lykkes i jobben og på arbeidsplassen.

Eksempler, Eksempler, Eksempler

Samtidig som du holder fokus på de tre hovedområdene må du passe på å underbygge svarene med eksempler; konkrete eksempler fra tidligere arbeidsepisoder der du har brukt disse egenskapene eller ferdighetene. Dernest hva resultatet ble.  Sett søkelyset på egne styrker. På denne måten snakker du deg inn- og ikke ut av jobben du har lyst på! Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI, forteller hvorfor det er viktig å reflektere over egen (positiv) praksis i jobbhverdagen i artikkelen «Fortell om noe du har lykkes med»

Predikere fremtidig jobbprestasjon

Hvorfor? Jo fordi du synliggjør og skaper troverdighet rundt dine styrker og kompetanser. Nå blir det lettere for intervjuer(ene) å forutsi din fremtidige jobbprestasjon, da atferd i tidligere jobb er en svært god pekepinn på atferd i ny jobb. Lykke til på jobbintervjuet!

Hos Agenda Karriere har vi god erfaring i hjelpe med intervjutrening. Og selvsagt – fornøyde kunder.