Nedbemanning /Outplacement

Enhver nedbemanningsprosess vil oppleves som en utfordrende prosess for alle parter som er involvert. Det er derfor viktig at de berørte opplever god oppfølging og støtte.  Dette er også viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø blant de gjenværende i selskapet.

Agenda Karriere  har mulighet til å skreddersy oppfølgingsprogram for de som berøres av nedbemanning i virksomheten. Karriereprogrammet har fokus på å gjøre den/de  berørte til en attraktiv jobbsøker. Vi vil blant annet hjelpe den enkelte med å avdekke hvilke muligheter som finnes i markedet.

Programmet bestå av ulike komponenter over ulike tidsrammer. Det er muligheter både for en-til-en-oppfølging eller gruppeveiledninger. Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Bevisstgjøring av nye mulighetsområder for de berørte
  • Interesse- og evnetester for å kartlegge kompetanseområder
  • Individuell veiledning for å opprettholde motivasjon og se muligheter
  • Praktisk jobbsøkerkurs med fokus på målrettet CV- , søknadskriving og hvordan bruke/aktivisere nettverk

Agenda Karriere vil fungere som en nøytral sparringspartner gjennom hele prosessen. Dette gjør at de berørte føler seg ivaretatt.

Ta kontakt her for en uformell samtale om et potensielt samarbeid knyttet til nedbemanningsprosesser. Vi bistår også med opplegg innen Karrirereutvikling med fokus på kompetansekartlegging, mulighetsrom og karrieremål.