Karriereutvikling

I et arbeidsmarked i stadig raskere endring er bedriftens konkurranseevne kritisk. Dette gjenspeiler seg i en enda mer skjerpet konkurranse om å finne de riktige talentene –  beholde og utvikle dem.

Høy endringstakt og  en raskere teknologi utvikling gjør at karriereutvikling blir en livslang læringsprosess. Hvordan forvalter og utvikler deres virksomhet den enkeltes kompetanser, talenter og potensiale?

Agenda Karriere  kan bistå med både individuell karrierecoaching samt gruppeveiledning knyttet til en karriereutviklingsprosess.

Relevante temaer:

  • Situasjonsanalyse – hvor står jeg? Forstå dine personlige egenskaper, kompetanser og ulike ferdigheter.
  • Orientering om muligheter – hva blir din karrierestrategi, se på overførbarhet og videreutvikling av dine samlede kompetanser.
  • Utvikling av karrieremål og planer, definere ønsket fremtid, se på ulike karriere scenarier.

Ta kontakt for en prat rundt hvordan Agenda Karriere kan lage et relevant opplegg for dere!