Vi utarbeider din Linkedin profil

Trenger du hjelp til en  målrettet LinkedIn profil bistår vi også med det. Ditt digtale fotavtrykk blir stadige viktigere  i jobbsammenheng og det er stor sannsynlighet for at potensielle arbeidsgivere sjekker din LinkedIn profil. For å komme opp i søk hos potensielle rekrutterere og arbeidsgivere gjelder det å bruke søkeord  som disse bruker.

Trenger du hjelp til en  målrettet LinkedIn profil bistår vi også med det. Ditt digtale fotavtrykk blir stadige viktigere  i jobbsammenheng og det er stor sannsynlighet for at potensielle arbeidsgivere sjekker din LinkedIn profil. For å komme opp i søk hos potensielle rekrutterere og arbeidsgivere gjelder det å bruke søkeord  som disse bruker.

Vi utarbeider din profil basert på de nøkkelkvalifikasjoner du ønsker å fremheve. Du oppretter en gratis profil og gir oss dernest tilgang til din log-in. Så setter inn den informasjonen du ønsker å få frem, basert på din CV. Vi anbefaler at du bruker et profesjonelt foto av deg selv på din Linkedin profil.

Pris kr: 2.200.-