Intervjutrening – gode spørsmål og gode svar

Intervjuet er din mulighet til å overbevise bedriften om at du er rett kandidat. og du får funnet ut om bedriftene er riktig  for deg. Gode intervjuforberedelser er nøkkelen til suksess. Da må du vite hva et godt forarbeid innebærer.

Hos Agenda Karriere hjelper vi deg med hvordan du best forbereder deg til jobb intervjuet. Gjennom kjennskap til bedrifters rekrutteringsprosesser vet vi hva som er viktig å fokusere på i en intervjusituasjon. Feilansettelser er dyrt –  bedriftene har i økende grad mer fokus på, og kompetanse i å utarbeide gode intervju- og seleksjonsprogram på bakgrunn av stillings- og kravbeskrivelse. De kandidatene som har kunnskap om og forstår den prosessen de skal igjennom, har større sannsynlighet for å lykkes.  Sammen med deg går vi går gjennom hva du kan forvente å møte i en intervjuprosess og vi trener praktisk på ulike intervjuscenarier.

Ute etter litt tips om hvordan forberede seg til intervjuer – ta en titt på ressurssiden vår.

Intervjutrening, pris kr. 1.200-

  • 1 time effektiv prepping og du får en effektfull verktøykasse* for intervju suksess.
    Du sender på forhånd din CV og stillingsannonse sammen med søknaden du har utarbeidet. Prisen inkluderer en halvtimes forarbeid av Agenda Karriere. På denne måten får vi satt oss inn i din profil og får en forståelse av ditt bidrag inn  i rollen du nå søker.

*Behavioral Interview Techniques – les mer her om: The  CAR/STAR Approach