Jobbsøk – full ekspress pakke

Jobbsøk pakken er beregnet for alle som er i aktiv jobbsøkerprosess.Du får kunnskap, trening og en trygghet i alle deler av jobbsøkerprosessen slik at du øker dine sjanser til lande den jobben du vil  ha!

Enkelt time; 1 time, kr. 1.200,-

Full ekspress pakke; pris kr. 4.200- (totalt 3 timer)

  • FOKUS: Her får du konkret undervisning, råd og veiledning. Vi jobber praktisk med dine jobbsøkerdokumenter og  trener på intervjusituasjonen.  Denne pakken vil gi deg trygghet i jobbsøkerprosessen og  øker dine sjanser til å bli sett og valgt.

Vi går gjennom følgende emner:
•Motivasjon  og kompetansekartlegging;  din merkevare
•Du får innspill til CV skreddersydd  for jobbannonse
•Du får innspill til strukturert og målrettet søknad basert på analyse av stillingsannonse
•Intervjuet, hva kan du forvente – praktisk intervjutrening ved hjelp av effektiv verktøykasse