Karriereveiledning for voksne

Ønsker du å endre din jobbsituasjon? Er du usikker på hvilke muligheter du har? Karrierereveiledningen hos Agenda Karriere bistår deg i å bli klar over hvilke evner, interesser og kompetanse du har, eller kan utvikle videre, for å nå dine mål i arbeidslivet.

Er du på rett hylle? Har du rett kompetanse? Hvordan vil du at din karriereutvikling skal være?

Hensikten med veiledningen  er å bistå deg med å ta reflekterte karriere- og jobb valg og være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen. Sammen ser vi på hva du har av kompetanser og tidligere erfaringer samt dine styrker og forbedringspotensial. Vi jobber med å få frem overførbarhet av dine samlede kompetanser og ferdigheter til nye/andre jobbområder og arbeidssituasjoner. Hvordan ser mulighetsrommet så ut?

Avhengig av hva du trenger, hjelper vi deg videre i din karriereutviklingsprosess. Kanskje trenger du å bygge en tydelig profil rettet mot spesifikke stillinger. Eller har du kanskje behov for hjelp og støtte til å utvikle nettverket ditt, da kan vi lage vi en konkret handlingsplan for hvordan du bruke de mulighetene som et nettverk gir. Andre synes det kan være utfordrende å sette seg klare karrieremål, vi hjelper deg gjerne med å lage din karriereplan basert på din motivasjon, interesser og ferdigheter.

Vi benytter oss  av tester fra Cut-e i disse samtalene. Personlighetstestene er utviklet for å raskt og effektivt kartlegge en persons yrkesrelaterte kompetanse. Du får rapporter knyttet til personlighetsprofil, kompetanseprofil og konkrete utviklingstips. Verktøyet vil gi deg en god oversikt på dine styrker og forbedringspotensial. Du får også et «rekrutteringsvokabulær» som vil være nyttig for deg i dine fremtidige jobbsøkerprosesser. At du også møter Cut-e eller andre tilsvarende aktører i jobbsøkerfasen er meget sannsynlig, og det gir en trygghet og kjenne til rekrutteringsbransjens økende bruk av testverktøy.

Enkelt time; 1 time med fokus på ditt ståsted og dine spørsmål, kr. 1.200,-

Din Vei karrierepakke kr. 7.200.- (totalt 4 timer inklusive tester og rapporter)

Vi finner et opplegg som passer deg; enten du vil ha enkelttimer eller noe lengre møter.

FOKUS:  Kartlegging av interesser, motivasjon og kompetanser. Testverktøy  Cut-e; hva er din yrkesprofil og hva motiveres du av. Gjennomgang av test. Ditt karrieremål.  Konkretisering og handlingsplan basert på fokusområdet i  første møte. 

Ta kontakt med oss, så blir vi enige om et skreddersydd opplegg som passer for deg!