Hjelp – hvilken utdanning skal jeg velge

 

For å kunne ta valg som er riktige for deg må du ha selvinnsikt, se mulighetene og ha valgkompetanse. Hvordan står det til med disse ferdighetene hos deg?

Før du velger en utdanning bør du tenke over:

  • hva du liker å gjøre og hva du er flink til, hva trives du ikke godt med
  • lag rangering på hva som er viktig for deg i en fremtidig jobb (feks.lønn, utviklingsmuligheter, prestisje, ansvar, selvstendighet, frihet etc)
  • bruk gode nettsider som feks utdanning.no, sett opp rangeringer for deg selv

Innen karriereveiledningsfaget snakker vi om å ha karriereferdigheter. Dette er ferdigheter knyttet til

  • selvinnsikt
  • evne til å se muligheter
  • ha valgkompetanse
  • klare å håndtere overgangsfaser i livet

I dag er mulighetene enorme og valgene likeså. Nettsider er fulle med informasjon om ulike studier og karrierevalg. Hvordan håndterer du all den informasjonen? Svært mange av oss mangler gode og systematiske fremgangsmåter for å gjøre disse viktige valgene.

Hos Agenda Karriere har vi både kompetanse og verktøy i det å ta valg – slik at du gjør de valgene som er riktig for deg.