Karriereveiledning for nyutdannede

Som nyutdannet lurer du kanskje på hva du egentlig kan og hva som kan bli din fremtidige drømmejobb! At mulighetene er så mange er bra, men også utfordrende for deg med fersk faglig kompetanse.

I Agenda Karriere hjelper vi deg med å kartlegge og bevisstgjøre deg slik at du får en klar yrkesrettet profil.  Med en bevissthet rundt hvem du er og og hva du motiveres av  –  blir det også lettere å se på hva du kan tilby en arbeidsgiver. Med en klarere forståelse av ens eget karriereståsted blir det lettere å navigere i arbeidsmarkedet .

Vi benytter oss   ofte av tester fra Cut-e i disse samtalene. De arbeidspsykologiske testene fra Cut-e er utviklet for å raskt og effektivt kartlegge ditt adferdsmønster i en yrkessammenheng. Du får ulike rapporter knyttet til personlighet, motivasjon og verdier samt profil knyttet til  konkrete ferdigheter. Verktøyet vil gi deg en god oversikt over dine styrker og din «profil». Du får også et «rekrutteringsvokabulær» som vil være nyttig for deg i dine fremtidige jobbsøkerprosesser. At du også møter Cut-e eller andre tilsvarende aktører i jobbsøkerfasen er meget sannsynlig, og det gir en trygghet og kjenne til rekrutteringsbransjens økende bruk av testverktøy.

Enkelt time;  1 time med fokus på ditt ståsted og dine spørsmål, kr 1.200,-

Nyutdannet; min profil, pris, kr.4.200.-, totalt 3 timer inklusive tester

Vi finner ett opplegg som passer deg, enten du vi tre enkelttimer eller noe mer komprimerte møter.

  • FOKUS: Kartlegging av interesser, motivasjon, egenskaper og kompetanser. Gjennomgang av tester. Rapporter. Veien videre; hvordan bruke din profil i  jobbsøking.