Hvordan kan DU øke vinnersjansene på jobbmarkedet

For å lykkes i en jobbsøker og karriereprosess må du finne ut hvem du er, hva du kan  og hva slags arbeidsmiljø /arbeidsområder du kan trives med. Først når dette blir tydelig for deg, kan du orientere deg i forhold til hvor din merkevare vil passe inn, for dernest å lage, skreddersy og kommunisere din unike merkevare mot potensielle arbeidsgivere og roller.

Hva er din merkevare

I min tid på Handelshøyskolen BI ble det snakket mye om viktigheten av en sterk merkevare og jeg synes dette er en god metafor å bruke om seg selv i en jobbsøkerprosess! Det handler om å vite hvem du er, hva du kan – og hva som er viktig for deg i en jobbrolle.  Uten at DU har en klar formening om din merkevare er det vanskelig å orientere seg og vanskelig å tydeliggjøre ditt bidrag.

Merkevaren kan deles opp i tre områder: kompetanse området ditt; list opp hvilke kurs og utdanning du har og hvilke fagområder du kan noe om. Gå også gjennom de ulike jobbene, vervene og det frivillige arbeidet du har gjort, og noter ned det viktigste du mener du har jobbet med og hva du har lært.

Dernest går du videre til neste område som er dine personlige egenskaper; hva mener du, er dine viktigste egenskaper. Tenk gjennom din arbeidsstil, hvordan du liker å jobbe, og spør gjerne kolleger,venner om hva de opplever som dine styrker og spør også om å få tilbakemelding på tre områder du kan bli bedre på!

Så ser du på din motivasjon. Vi lykkes bedre i jobben og i et arbeidsmiljø som harmonerer med våre egne verdier og interesser, og i det mener jeg at du må reflektere over hva verdiene dine er. Er det en verdimatch mellom det som er viktig for deg og hvordan bransjen og bedriften fremstår og rollen du skal ha? Tenk også gjennom interessene dine og still deg selv HVORFOR spørsmål: hvorfor er dette en spennende bransje, hvorfor er bedriften en spennende aktør i denne bransjen og hvorfor virker stillingen interessant.

Nå er merkevaren din klar! Og først nå kan du gå videre i jobbsøkingen med å orientere deg om passende bransjer og bedrifter som matcher din profil.