Individuell KARRIEREVEILEDNING

KARRIEREVEILEDNING FOR VOKSNE

Ønsker du å endre din jobbsituasjon? Er du usikker på hvilke muligheter du har? Karriereveiledningen hos Agenda Karriere bistår deg i å bli klar over hvilke evner, interesser og kompetanse du har, eller kan utvikle videre, for å nå dine mål i arbeidslivet.

UTEN JOBB

Enten du har mistet jobben eller står i fare for å bli overtallig hjelper vi deg. Det er viktig at du raskest mulig orienterer deg i arbeidsmarkedet om nye muligheter.  Å lage en god strategi for hvordan du skal håndtere din nye hverdag er av stor betydning for å lykkes som aktiv jobbsøker. Kom i gang med jobbsøkerprosessen med Agenda Karriere!

Rådgivning – jobbsøking

JOBBSØK -FULL EKSPRESS PAKKE

Pakken er beregnet for alle som er i aktiv jobbsøker prosess. Du får kunnskap, trening og en trygghet i alle deler av jobbsøkerprosessen slik at du øker dine sjanser til lande den jobben du vil ha. Vi jobber praktisk med din cv og søknad og trener på intervjusituasjonen.  Denne pakken vil gi deg trygghet i jobbsøkerprosessen og øker dine sjanser til å bli sett og valgt.

CV OG LINKEDIN

Agenda Karriere har lang erfaring med effektiv CV hjelp –  vi vet hvordan du best setter opp, strukturerer og kommuniserer din CV. Vi tilbyr rask og effektiv CV hjelp, vi rydder opp og målretter CV dokumentet til ditt formål – her behøver du nødvendigvis ikke møte opp personlig.

Trenger du hjelp til en målrettet LinkedIn profil bistår vi også med det. Ditt digitale fotavtrykk blir stadige viktigere i jobbsammenheng og det er stor sannsynlighet for at potensielle arbeidsgivere sjekker din LinkedIn profil.

HJELP MED Å UTARBEIDE JOBB SØKNAD

Agenda Karriere har lang erfaring med søknad hjelp – vi vet hvordan du best strukturerer og kommuniserer ditt søknadsbrev slik at den jobber godt med din CV og oppleves som attraktiv for arbeidsgivere og rekrutteringsansvarlige. Vi tilbyr rask og effektiv søknad hjelp – her behøver du nødvendigvis ikke møte opp personlig

INTERVJUTRENING

Vi hjelper deg med hvordan du best forbereder deg til jobb intervjuet. Gjennom kjennskap til bedrifters rekrutteringsprosesser vet vi hva som er viktig å fokusere på i en intervjusituasjon.

FOR BEDRIFTER

Nedbemanning/Outplacement

Agenda Karriere har mulighet til å skreddersy oppfølgingsprogram for de som berøres av nedbemanning i virksomheten. Karriereprogrammet har fokus på å gjøre den/de berørte til en attraktiv jobbsøker.

Karriereutvikling

Høy endringstakt og en raskere teknologi utvikling gjør at karriereutvikling blir en livslang læringsprosess. Hvordan forvalter og utvikler deres virksomhet den enkeltes kompetanser, talenter og potensiale?

Agenda Karriere kan bistå med individuell karrierecoaching og kompetansekartlegging slik at både bedrift og ansatt oppnår et klarere bilde av profil og muligheter.