Utdanningsvalg

Ingress..

Vurderer du å ta en utdanning men er usikker på hva du vil og hvilke muligheter som finnes? Vi hjelper deg med å kartlegge og utforske interessene dine – slik at det blir lettere for deg å ta reflekterte og gode utdanningsvalg.

Mange har gode samtaler med sine nærmeste voksenpersoner om fremtid, jobb og utdanning. Likevel kan det være fornuftig å bringe inn en nøytral samtalepartner med veiledningskompetanse samt kunnskap om hva som finnes av muligheter, sett i lys av ungdommens evner og interesser.

Vi bruker Norges største kartleggingsverktøy WIE .WIE er et profesjonelt karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser, yrker og ledige
stillinger. WIE kan brukes over kortere tid, men kan også brukes over lang tid, som et arbeidsverktøy som følger kandidaten i den prosessen det er å velge utdanning eller jobb videre.

Hvordan du tar et karrierevalg som er riktig for den enkelte? En god start er å være bevisst på hvem du er (kjenne deg selv). Videre må du ha kunnskap om arbeidslivet, og hvilke muligheter som finnes. Til slutt må du gjøre gode koblinger mellom kjennskapen til deg selv og kunnskapen om mulighetene
som finnes. Wie er bygget opp slik at du i hver del, og med samtale med veileder, kan reflektere over koblingene mellom hvem du er, og hvilke muligheter som kan passe for deg.

WIE er et karrierevalgverktøy – som hjelper veisøker å ta bevisste karrierevalg. WIE gir veisøker en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. WIE strukturerer opp karrierevalgprosessen og gjør det lett å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg. Wie inneholder også en handlingsplandel for gjennomføring av karrierevalget.

Kandidatrapporten kan fint brukes videre i din egen utviklingsprosess eller som et  samtaleverktøy med dine nærmeste voksenpersoner. Har dere spørsmål knyttet til verktøyet eller andre ting dere lurer på, ta gjerne kontakt!

Vi legger opp til 2 møter:

  1. møte – 2-3 timer. Kjenn deg selv (bevisstgjøring). Interesseutforsking i kartleggingsverktøyet WIE.
  2. møte – 1-2 timer. Bli kjent med mulighetene dine. Konkretisering. Valgstrategier og valg konkretisering.