Oppføringer av Agnete Harper

Hjelp – Hvilken utdanning skal jeg velge

For å kunne ta valg som er riktige for deg må du ha selvinnsikt, se mulighetene og ha valgkompetanse. Hvordan står det til med disse ferdighetene hos deg? Før du velger en utdanning bør du tenke over: hva du liker å gjøre og hva du er flink til, hva trives du ikke godt med lag […]

«Should I Stay or Should I Go»

Dårlig eller mangelfull valgkompetanse er en viktig årsak til feilvalg eller valgvegring i jobb- og karrieresammenheng. Altfor mange legger en syltynn valgstrategi til grunn for fremtidige karrierebeslutninger. Det er få som har kjennskap til hvordan valg tas, bevissthet rundt måten en selv velger på, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være […]